روشهای لاغری این مرکز شامل لاغری با دستگاه G5 و همچنین لاغری با دستگاه شبیه ساز ورزش فارادیک یا استیمولاتور است و میزان کاهش وزن بستگی به رعایت رژیم غذایی و انجام پروسه درمانی دارد..