لاغری و تناسب اندام

در این بخش ضمن ارائه مشاوره تخصصی به مراجعین بهترین روش متناسب با فیزیولوژی و توان جسمی فرد و سایر فاکتورهای مهم، برای وی تجویز می شود.