بله ، لیزر موی زائد برای آقایان نتایج خوبی در بر دارد .